Franeker

Franeker (Fries: Frjentsjer) is een stad in de Nederlandse provincie Friesland en is onlosmakelijk verbonden aan de Elfstedentocht.

Een deel van Franeker is een beschermd stadsgezicht, een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland. Verder zijn er in het stadje tientallen rijksmonumenten. Franeker leent zich uitstekend om een dagje op de bonnefooi door de sfeervolle straten te dwalen en genieten van de monumentale gevels. Het stadhuis, het Korendragershuisje, de Martinikerk (ca. 1421) en ook de stinzen van de oude friese adel (0.a. Martenahuis 1498, Cammingahuis (14e eeuw), het bolwerk met zijn wachthuisjes, de imposante professorenhuizen en academiegebouwen, het café de Bogt Fen Guné (oudste studentencafé van Friesland), natuurlijk het Museum Martena en nog veel meer zijn een bezoek meer dan waard.